Bieżące

W obrębie przebudowywanego ronda Żegrze widać coraz więcej efektów rozpoczętych w sierpniu tego roku robót budowlanych. Powstała już niemal całość infrastruktury podziemnej – wodociągów, gazociągów, kanalizacji telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz kanalizacji deszczowej. Wykonawca rozebrał już ponad połowę przejścia podziemnego i przeniósł stację transformatorową z przejścia podziemnego w nową lokalizację przy rondzie. Powstały warstwy konstrukcyjne jezdni (w tym warstwy asfaltowe) między ul.

Znaleziono rozwiązanie, które umożliwi przejazd rowerami przez wiadukt nad trasą PST wzdłuż ul. Szymanowskiego. Ruch rowerowy będzie się odbywał na wiadukcie po pasach dla autobusów.

Odpowiadając na postulaty mieszkańców i radnych miejskich Poznańskie Inwestycje Miejskie i Zarząd Dróg Miejskich ponownie zbadały możliwość bezpiecznego przejazdu rowerzystów przez remontowany wiadukt w ciągu ulicy Szymanowskiego.

Wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka zostały już zgromadzone. Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały ostatnią niezbędną do rozpoczęcia inwestycji umowę. Jest to umowa z Inżynierem Kontraktu – spółką Sweco Consulting.

Strony