Coraz więcej efektów robót budowlanych na rondzie Żegrze

W obrębie przebudowywanego ronda Żegrze widać coraz więcej efektów rozpoczętych w sierpniu tego roku robót budowlanych. Powstała już niemal całość infrastruktury podziemnej – wodociągów, gazociągów, kanalizacji telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz kanalizacji deszczowej. Wykonawca rozebrał już ponad połowę przejścia podziemnego i przeniósł stację transformatorową z przejścia podziemnego w nową lokalizację przy rondzie. Powstały warstwy konstrukcyjne jezdni (w tym warstwy asfaltowe) między ul. Unii Lubelskiej a Kurlandzką, niemal połowa nawierzchni chodnika oraz torowisko z rozjazdami w kierunku  ulic Żegrze, Hetmańskiej i Unii Lubelskiej.

Obecnie trwa układanie płytek chodnikowych na odcinku między stacją BP a ul. Unii Lubelskiej oraz warstw konstrukcyjnych jezdni na wylocie z ronda Żegrze w kierunku ul. Unii Lubelskiej. Do końca roku ułożone zostaną w tym miejscu warstwy asfaltowe. Jednocześnie prowadzone są prace elektryczne i telekomunikacyjne, a także związane z odwodnieniem torowiska. Wykonawca będzie kontynuował przygotowanie podbudowy z kruszyw pod chodniki i ścieżki rowerowe. Cały pierwszy etap prac, związany z rozbudową ronda Żegrze,  potrwa do połowy 2019 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, od 2 stycznia przyszłego roku, planowane jest wyłączenie napięcia w sieci trakcyjnej i wstrzymanie ruchu tramwajów na Górnym Tarasie Rataj na odcinku od os. Lecha (tunel Franowo) do przystanku Żegrze I oraz rozpoczęcie robót na tym odcinku trasy. Rozpocznie się rozbiórka torowiska i sieci trakcyjnej, co w dalszej kolejności  pozwoli na prowadzenie robót związanych z budową podziemnej sieci kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej. Roboty rozbiórkowe prowadzone będą również na łuku ulic Hetmańskiej i Żegrze, a w dalszej kolejności na tej części ronda układane będą warstwy konstrukcyjne jezdni. Na początku stycznia planowane jest rozpoczęcie remontu stacji prostownikowej Żegrze i muru oporowego tunelu Franowo, co będzie powodować czasowe utrudnienia  w ruchu przy przystanku os. Czecha.

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi przestanie funkcjonować komunikacja tramwajowa, a w zamian uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. W trakcie realizacji tego etapu inwestycji będzie funkcjonować, zgodny z etapowo wprowadzaną czasową organizacją ruchu, przejazd wzdłuż ulic Żegrze i Chartowo. Planowana jest zmiana organizacji ruchu na rondzie Żegrze  -  ruch samochodowy będzie odbywał się nowymi warstwami asfaltowymi, a wjazd od ul. Unii Lubelskiej zostanie przywrócony.

Przebudowa odcinka od os. Lecha do ronda Żegrze prowadzona jest w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”, dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakończenie realizacji całego zadania przewidziano na rok  2023.

 

Data publikacji: 14-12-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 14-12-2018