Bieżące

Zakończono realizację (30.11.) inwestycji związanej z rozbudową dróg dojazdowych dla potrzeb Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK). Zadanie jest kolejnym przykładem sukcesywnego realizowania złożonych przez władze miasta obietnic sprawnego i efektywnego nadzoru nad inwestycjami miejskimi. W grudniu potrwają jeszcze prace porządkowe.

Trwają intensywne prace na Estakadzie Katowickiej, gdzie (przyp.) w ramach realizacji inwestycji, całościowej przebudowie poddane zostały wiadukty - nad ulicą Inflancką oraz nad ul. Chartowo/Żegrze. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. [WIDEO]

8 lipca Spółka PIM otrzymała pozwolenie na użytkowanie północnej nitki jezdni, a połowie lipca przełożony na nią został ruch samochodowy i rozpoczęła się rozbiórka wiaduktów na południowej nitce jezdni.

Spółka PIM ogłosiła przetarg na „Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na przebudowanej do układu dwujezdniowego ul. Grunwaldzkiej od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej”. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie stałej organizacji ruchu na przebudowanej do układu dwujezdniowego ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej, wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: Smoluchowskiego, Jawornicką, Świebodzińską, Jeleniogórską, Sieradzką, Dziewińską, Ścinawską, Junikowską, Grotkowską, Ziębicką, Małoszyńską, Wieruszowską, Cmentarną, Ząbkowicką, Żmigrodzką i Paczkowską.

Na ukończeniu jest inwestycja związana się rozbudową dróg dojazdowych dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK). Do końca listopada potrwają ostatnie prace w rejonie ulicy Gdyńskiej, przy granicy z gm. Czerwonak i skrzyżowaniu Gdyńska/Chemiczna. Dochowanie terminu wykonania tej inwestycji jest wynikiem konsekwentnej realizacji obietnic złożonych w 2015 r. przez obecne władze Miasta.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące