Bieżące

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, pragnie poinformować, iż w nocy z wtorku na środę (27/28.09.) rozpoczną się końcowe próby sytemu alarmu pożarowego na rondzie Kaponiera, mające na celu weryfikację zintegrowania urządzeń poziomu -2, z funkcjonującym obecnie przejściem podziemnym poziomu -1.  Wszystkie testy powinny zakończyć się najpóźniej do czwartku (29.09.).

Spółka PIM ogłosiła przetarg na rozbudowę Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo 72 A w Poznaniu oraz realizację usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi i dostawami.

Zakres zamówienia obejmuje kompleksową i wielobranżową realizację zadania inwestycyjnego, w tym: roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego łącznika wraz z szatniami, przebudowie i rozbudowie budynku szkoły o salę sportową z zapleczem sanitarno-szatniowym, dodatkowe sale dydaktyczne, bibliotekę, zaplecze administracyjne oraz wykonanie zagospodarowania terenu wokół budowy i rozbudowy.

Spółka PIM informuje, że powstałe opóźnienie w realizacji robót budowlanych związanych z przebudową ul. Dąbrowskiego spowodowało konieczność podjęcia radykalnych działań związanych z dalszą realizacją inwestycji. Efektem tego było odstąpienie od umowy z byłym wykonawcą, przeprowadzenie robót zabezpieczających i szybki wybór nowego wykonawcy na dokończenie robót budowlanych.

Udostępnienie we wszystkich relacjach samochodowych i tramwajowych węzła drogowego Dąbrowskiego/Przybyszewskiego/Żeromskiego pozwala na sprawdzenie zastosowanych rozwiązań systemu kierowania ruchem ITS w normalnych warunkach. Obecnie zbierane są dane o ruchu, częstotliwości poruszania się pojazdów, które zostaną przeanalizowane celem wprowadzenia optymalizacji sterowania ruchem. Sytuacja przebiega analogicznie do uruchomienia ronda Kaponiera.

W nawiązaniu do rozmowy red. Macieja Kluczki z byłym Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym, przeprowadzonej w trakcie audycji „Jest taka sprawa” w Radio Merkury, 7 września 2016 roku, w imieniu Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie pragniemy poinformować o faktycznych okolicznościach i terminach postępowania o zamówienie i zawarcia umowy na realizację inwestycji „Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego”.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące