Bieżące

W postępowaniu przetargowym: „Opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa trasy tramwajowej do Naramowic (etap II) od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego/Małe Garbary w Poznaniu” do spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie wpłynęły 4 oferty.

- SWECO Consulting (1 414 500 zł)

- BBF Sp. z o.o. ( 2 089 770 zł)

- Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. (2 207 800,80 zł)

- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. (2 378 596,14 zł)

Po wnikliwej analizie odwołania złożonego przez TORPOL SA w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy „Budowy trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” i „Budowy węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka”, spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, wychodząc naprzeciw wszystkim Oferentom zainteresowanym udziałem w realizacji Zamówienia oraz w celu jeszcze bardziej precyzyjnego określenia oczekiwań zamawiającego, zmieniła dwa zapisy w projekcie umowy dot ww. realizacji. Spółka PIM uznała jednocześnie za niezasadne pozostałe zarzuty stawiane przez TORPOL SA.

Ogłoszono wyniki konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej kładki Berdychowskiej nad Wartą i Cybiną, która ma połączyć Chwaliszewo, Ostrów Tumski i Berdychowo. Wygrała praca kryjąca się pod numerem 622435, którą stworzył zespół autorski pod przewodnictwem ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego, w skład którego weszły również: SKI Studio Błażej Szurkowski, MS86A Maciej Sokolnicki Architekt oraz Adam Turczyn. W drugiej połowie 2019 roku powinny ruszyć prace budowlane, a dwa lata później kładka ma zostać oddana do użytku.

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych na portalu społecznościowym jednego z kandydatów na Prezydenta Miasta Poznania, a powielonych później przez niektóre redakcje, Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie pragnie poinformować, iż:

1. Poruszony podczas briefingu temat budowy I etapu trasy tramwajowej na Naramowice leży w bezpośrednim zakresie działań Spółki, dlatego też naszą intencją było zapoznanie się z pełnym i dokładnym przekazem, bezpośrednio od jego nadawcy, a nie z późniejszym fragmentarycznym często przekazem medialnym.

Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. Gwarnej przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Ku końcowi zmierzają prace związane z przebudową sieci podziemnych, a w związku z powyższym realizacja weszła w etap drugi,  który cechować się będzie wykonaniem robót związanych zwłaszcza z infrastrukturą torową.

Na chwilę obecną zaobserwować można wzmożone prace przy wykonywaniu płyty podtorowej wraz z montażem torów tramwajowych.

Strony