Bieżące

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskiej ogłosiła kolejne przetargi. Tym razem na prace projektowe i świadczenie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa” oraz "Budowa parkingu typu Park&Ride przy ulicy Szymanowskiego.

Pragniemy poinformować, iż nie zostały jeszcze zakończone wszystkie prace na ul. Dąbrowskiego od pętli Ogrody do ul. Żeromskiego. Trwa, m.in. proces układania warstw ścieralnych nawierzchni, montaż korytek odwadniających. Pracom tym towarzyszyć mogą uskoki na ścieżce rowerowej, jak i chodniku.

W związku z powyższym, prosimy zarówno rowerzystów, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności.

Dokładamy starań, aby jak najszybciej umożliwić pełne korzystanie z wykonanej infrastruktury oraz zmobilizować wykonawcę do jak najszybszego zakończenia całej przebudowy.

Od 30 kwietnia br. (sobota), w związku z kolejnym etapem przebudowy infrastruktury, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w rejonie Ogrodów. Na swe stałe trasy wrócą linie autobusowe nr  82, 91 i 95.

Autobusy linii nr 82, 91 i 95 jadące z Ogrodów w kierunku północnym z ulicy Szpitalnej pojadą w prawo ulicą Dąbrowskiego z wjazdem na torowisko (bez stawania na przystanku tramwajowym) natomiast z zatrzymaniem na przystanku „Żeromskiego”, za skrętem w lewo.

Film ukazujący stan realizacji 5 najważniejszych inwestycji prowadzonych przez PIM, opatrzony komentarzem wiceprezydenta Miasta Poznania Macieja Wudarskiego, otwiera kolejny kanał komunikacji Spółki z otoczeniem.

Co miesiąc, za pomocą materiałów wideo będziemy Państwu przedstawiać stan realizacji poszczególnych inwestycji.

 

 

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące