Bieżące

Po uzyskaniu z początkiem września (2.09.) pozwolenia na użytkowanie poziomów 0 i -1 ronda Kaponiera przyszła kolej na przekazanie mieszkańcom Poznania nowo wybudowanej części ronda, zlokalizowanej na poziomie -2. W czwartek, 20 października, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Spółka PIM uzyskała pozwolenie na użytkowanie całości obiektu, w tym także poziomu -2.

Zaprojektowaniem, budową oraz wyposażeniem parkingu typu Park&Ride przy ul. Szymanowskiego zajmie się firma Skanska. Realizacja robót powinna zakończyć się w drugiej połowie 2017 r.

W ramach przedmiotu zamówienia firma Skanska przygotuje koncepcję i dokumentację wykonawczą, a następnie wykona prace, związane z budową jednopoziomowego parkingu P&R zlokalizowanego w sąsiedztwie istniejącej pętli tramwajowej Os. Sobieskiego i przystanku Szymanowskiego (u zbiegu ulic Smoleńskiej oraz Karola Szymanowskiego, przy trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju).

W związku z realizacją kolejnych etapów inwestycji “Przebudowa ul. Krzywoustego, przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo”, w nocy z 18 na 19.10. (wtorek/środa) wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu. Ograniczy ona utrudnienia w ruchu związane z pracami przy budowie nitki wyjazdowej Estakady Katowickiej oraz otwarciem centrum handlowego.

Roboty budowlane na przebudowie ul. Bałtyckiej i ul. Gdyńskiej idą pełną parą. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w połowie października, tj. w nocy z 14 na 15 października (piątek/sobota) udostępnione dla ruchu kołowego zostaną kolejne odcinki nowych jezdni wybudowanych w ramach realizowanej inwestycji: „Przebudowa i budowa dróg dojazdowych dla potrzeb inwestycji ITPOK”. Zmiany dotyczą zarówno ul. Bałtyckiej jak i ul. Gdyńskiej.

W zakresie ulicy Bałtyckiej:

Nawiązując do wcześniejszych  informacji o stanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa i budowa dróg dla potrzeb inwestycji ITPOK", informujemy, że zakończyła się kontrola tego zadania prowadzona przez Wojewódzkiego Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W zakresie  objętym kontrolą WINB nie stwierdził żadnych nieprawidłowości, co znalazło potwierdzenie w protokole z kontroli otrzymanym przez Spółkę.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące