Bieżące

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonanie aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Gdyńskiej, na odcinku od granicy Miasta Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków”. Przebudowywany odcinek drogi jest częścią zakończonej w listopadzie 2016 roku inwestycji „Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb (ITPOK)”

Jeszcze w maju rozpocznie się budowa nowego zespołu szkolno - przedszkolnego w rejonie Umultowa, u zbiegu ulic Umultowskiej, Ślazowej i Zagajnikowej. Na trzech kondygnacjach uruchomione zostaną 24 oddziały szkoły podstawowej dla 600 uczniów, a w jednokondygnacyjnym gmachu - 6 oddziałów przedszkola dla 150 dzieci. Obiekt, dysponujący również salą gimnastyczną, boiskiem, placem zabaw i parkingami, ma rozpocząć działalność 1 września przyszłego roku. Inwestycje, w imieniu Miasta Poznania, prowadzi Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 powstanie nowe, trzyoddziałowe przedszkole. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie właśnie wszczęła postępowanie przetargowe na jego budowę.

Placówka zlokalizowane będzie u zbiegu ulic Lawendowej i Szarotkowej. Będzie to budynek parterowy, niepodpiwniczony, a w obiekcie znajdą się, m.in.: 3 sale edukacyjne wraz z przyległymi pomieszczeniami sanitarnymi, pomieszczenia techniczne związane z przygotowaniem żywienia (żywienie w systemie cateringu zewnętrznego) oraz pomieszczenia dla administracji.

Działająca w imieniu Miasta Poznań spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej i realizację w oparciu o nią prac budowlanych, związanych z gruntowną modernizacją ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka. To dopiero początek zmian, jakie czekają centrum Poznania. Łącznie na rewitalizację centrum władze stolicy Wielkopolski w ciągu 5 lat chcą przeznaczyć aż 230 mln złotych.

Na Strzeszynie, u zbiegu ulic M. Hłaski i H. Poświatowskiej trwa budowa 10-cio oddziałowego przedszkola. W nowym budynku zaplanowano 10 pełnowymiarowych sal dydaktycznych (każda dla 25 dzieci), wszystkie z własnym sanitariatem i zapleczem. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, co umożliwiło Spółce wszczęcie postępowania przetargowego na budowę dróg dojazdowych do placówki. Realizacja zadania jest efektem współpracy władz Miasta i rady osiedla Strzeszyn.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące