Bieżące

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Miasto Poznań wystąpiło z wezwaniem do zapłaty środków z gwarancji bankowej byłego wykonawcy inwestycji „Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego – od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem”. 19.08.2016 r. bank przelał na konto Zarządu Transportu Miejskiego kwotę w wysokości 1.932.626,75 zł. Środki te pokryją część kary umownej nałożonej na byłego wykonawcę, w związku z odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy.

 

 

 

Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj (13.08.) przywrócony został ruch samochodowy na rondzie Kaponiera. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia przejazd pojazdów w relacji:

Św. Marcin – Zwierzyniecka,
Św. Marcin – Roosevelta z możliwością skrętu w prawo z ul. Św. Marcin, 
Św. Marcin - lewoskręt w kierunku ul. Bukowskiej i mostu Dworcowego.

Umożliwiony jest również ruch południową stroną ronda z ul. Zwierzynieckiej oraz z ul. Roosevelta (tylko od strony mostu Teatralnego) w kierunku mostu Uniwersyteckiego.

 

W związku z oświadczeniem byłego wykonawcy inwestycji pn. „Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego – od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem w Poznaniu”, z dnia 3 sierpnia 2016 roku, opublikowanym na stronie internetowej www.balzola.com (pod adresem: http://wwww.balzola.com.pl/aktualnosci/oswiadczenie-konsorcjum.html), Zarząd Spółki PIM, pragnie wyrazić swoje stanowisko.

 

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące