Bieżące

Realizacja robót budowlanych na Świętym Marcinie przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Po krótkim czasie, poświęconym koniecznym przygotowaniom niezbędnej dokumentacji projektowej (zadanie realizowane w formule doprojektuj i buduj), wykonawca rozpoczął roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.  Prace koncentrują się obecnie w rejonie skrzyżowania ul. Św. Marcin z ul. Ratajczaka.

Dwa tygodnie przed zakładanym terminem zakończy się budowa przystanków wiedeńskich na ul. Górna Wilda. Już od 21 listopada pasażerowie wsiadający i wysiadający na przystanku Różana będą mogli korzystać z nowo wybudowanych udogodnień komunikacyjnych.

Od wtorku, 21 listopada, planowane jest również przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu. W obrębie inwestycji trwać jeszcze będą drobne prace kosmetyczne i wykończeniowe, niezagrażające bezpieczeństwu podróżnych.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wczoraj (16.11.) generalny wykonawca przystąpił do przebudowy ul. Rybaki. Pierwszy etap robót rozpoczął do frezowania jezdni na odcinku od ulicy Kwiatowej do Krakowskiej, gdzie obowiązuje już ruch jednokierunkowy.

O dalszych postępach w pracach i tym samym zmianach organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za niedogodności związane z pracami, a kierowców prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Inwestycja zakończy się w czerwcu 2018 r.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące