Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonawcę przebudowy ronda Rataje

Oferta konsorcjum, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., została wybrana jako  najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy przebudowy ronda Rataje i ulic do niego przyległych. Dokonanie wyboru wykonawcy było możliwe po zwiększeniu na sesji Rady Miasta we wrześniu budżetu przeznaczonego na realizację tej inwestycji, która uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

W skład zwycięskiego konsorcjum – oprócz Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.– wchodzą również hiszpańskie spółki grupy Aldesa: Aldesa Construcciones SA z Madrytu oraz Coalvi SA z Saragossy. Zrealizowanie inwestycji „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje w Poznaniu” w trybie „projektuj i buduj” wyceniło ono na ponad 138 mln zł. Drugi z uczestników przetargu realizację tych zadań wycenił na ponad 212 ml zł.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz rozbudowę i przebudowę istniejącego układu torowo-drogowego. Projekty wraz z pozwoleniem na budowę powinny być gotowe po maksymalnie 15 miesiącach od podpisaniu umowy, zaś roboty budowlane potrwają kolejne 15 miesięcy. Zakończenie całości zadania przewidywane jest na drugą połowę roku 2021.

Do zadań wykonawcy należeć będzie przebudowa i budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych oraz wydzielonego, cichego torowiska tramwajowo-autobusowego wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego (na odcinku od ulicy Serafitek do ronda Rataje), na ulicy Jana Pawła II (na odcinku od ul. Kórnickiej do ronda) oraz ulicy Ludwika Zamenhofa (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ronda).

Na rondzie Rataje nie tylko wymienione zostaną torowisko i konstrukcja jezdni, lecz również dobudowane zostaną dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających. Przewidywana jest przebudowa istniejących peronów przystankowych, połączona z ich wydłużeniem i budową nowych. Przebudowane i rozbudowane zostaną oświetlenie drogowe, monitoring wizyjny, kanalizacja teletechniczna i sygnalizacja świetlna. Zmodernizowany zostanie również dworzec Rataje.

Zanim jednak umowa z wykonawcą będzie mogła zostać podpisana - ze względu na wysoką wartość szacunkową zamówienia i fakt współfinansowania tej inwestycji z środków Unii Europejskiej - dokumenty przetargowe poddane zostaną obligatoryjnej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

  

Data publikacji: 31-10-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 31-10-2018