Osiem podmiotów chce budować ul. Łebską

Aż osiem podmiotów zgłosiło swoje oferty w przetargu rozpisanym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie, który ma wyłonić wykonawcę budowy ulicy Łebskiej i przyległych do niej Kociewskiej, Żukowskiej oraz Łagowskiej.

Trzech oferentów deklaruje wykonanie robót za kwotę niższą niż zamierzał wydać na nie zamawiający. Pięciu wycenia je drożej. Trwa weryfikacja złożonej przez zainteresowane podmioty dokumentacji.

Do zadań wybranego wykonawcy będzie należała przebudowa czterech ulic: Łebskiej, Kociewskiej, Żukowskiej oraz Łagowskiej wraz z przebudową istniejących zjazdów i budową kanalizacji deszczowej. Będzie miał na to ok. pół roku od podpisania umowy.

Ul. Łebska, Kociewska, Żukowska oraz Łagowska są obecnie ulicami osiedlowymi o nawierzchni gruntowej oraz zmiennej szerokości.  Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo.

Po przebudowie na ul. Łebskiej pojawi się warstwa ścieralna, zaś Kociewską, Żukowską oraz Łagowską pokryje szara kostka betonowa. Na zjazdach położona zostanie czerwona kostka betonowa.

    

Data publikacji: 15-04-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 15-04-2019