Św. Marcin, czyli jak zmienić ulicę na lepsze

Na ukończeniu znajduje się realizacja przebudowy ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka. Jest to pierwszy etap Programu Centrum, który za zadanie ma przebudowę tras tramwajowych oraz uspokojenie ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności oraz Towarowa.

- Jesteśmy dumni, że możemy oddać mieszkańcom Poznania kolejną inwestycję przed terminem. Przebudowa ul. Św. Marcin od początku była dla Poznańskich Inwestycji Miejskich jednym z kluczowych zadań i z radością oddajemy do Państwa dyspozycji piękny, zrewitalizowany fragment miasta, który stanowi wstęp do tego, jak zmienimy na lepsze okolice ścisłego centrum – mówi Grzegorz Bubula, dyrektor ds. realizacji inwestycji PIM

Zakres zadania objął budowę nowego torowiska na ul. Św. Marcin, poszerzenie chodników, wykonanie nowych nawierzchni ulic i ciągów pieszych, montaż licznych elementów małej architektury (ławki, lampy, fontanny) oraz uporządkowanie terenów zielonych na których pojawiły się nowe nasadzenia drzew i krzewów. Powstał również nowy przystanek tramwajowy „Ratajczaka”. Zrewitalizowana przestrzeń miejska stała się przyjazna mieszkańcom i oprócz funkcji podstawowych skłania również do odpoczynku i relaksu.

Poglądowy schemat docelowej organizacji ruchu dostępny jest TUTAJ

Przebudowany fragment ul. św. Marcin zmienił zasadniczo swój charakter oddając zdecydowanie więcej miejsca pieszym dzięki poszerzonym chodnikom.

Rozpoczęte we wrześniu 2017 r. prace koncentrowały się z początku na rozbiórce starych elementów ulicy. Usunięto w całości chodniki, nawierzchnię jezdni, torowisko tramwajowe oraz zdemontowano istniejące oświetlenie i elementy małej architektury.

Końcówka 2017 r.  oraz początek 2018 r. to przede wszystkim  przebudowa infrastruktury podziemnej-wykonano nowe odcinki, m.in. ciepłociągu, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz teletechnicznej. Pojawiły się również nowe instalacje, tj. systemy nawadniania drzew, czy też zasilania fontann.

W drugim kwartale ubiegłego roku ruszyły roboty związane z budową nowego torowiska. Mniej więcej w tym samym czasie trwały prace przy montażu maszynowni stanowiącej element zasilania fontann.

zasadniczy wpływ na efekt miał  rozpoczęty z początkiem lata montaż komór antykompensacyjnych pod przyszłe nasadzenia drzew. Ich celem jest zapewnienie miejsca, do swobodnego rozwoju systemu korzeniowego roślin, a także zabezpieczenie elementów ulicy (np. chodników, fragmentów infrastruktury podziemnej etc.) przed szkodami, jakie może spowodować niekontrolowany rozrost drzew. Komory uchronią nowo nasadzone rośliny przed, m.in. zbytnim zagęszczeniem gruntu, negatywnie wpływającym na możliwości ich wzrostu.

W tym samym czasie można było obserwować wzmożone prace przy wykonywaniu płyty podtorowej oraz montażu torów tramwajowych. Równolegle po obu stronach torowiska tworzona była konstrukcja pod przyszłą nawierzchnię jezdni, wykonywane były krawężniki oraz odwodnienie liniowe.

Z biegiem czasu rozpoczęto także układanie nawierzchni w śladzie torowiska, a na przełomie lipca i sierpnia zamontowano nowe słupy oświetleniowe i trakcję tramwajową.

Końcówce lata towarzyszył powrót tramwajów na ul. Św. Marcin, a już  od 10 września mieszkańcy  mogli skorzystać z nowo wybudowanego torowiska. Wkrótce z nastaniem października zaczęły pojawiać się też nowe drzewa. Docelowo, powstała dzięki nim zielona aleja, którą tworzy 65 drzew (klonów pospolitych i lip holenderskich). Jest to ponad dwukrotnie więcej drzew niż rosło na tym obszarze przed rozpoczęciem robót.

Czwarty kwartał to w głównej mierze wykonywanie nawierzchni jezdni oraz chodników. Montowane były także oprawy oświetleniowe, które swoimi nowatorskimi rozwiązaniami po podłączeniu zasilania dopełniły całości wizji architektonicznej.  

W styczniu bieżącego roku trwały ostatnie prace wykończeniowe. W pobliżu skrzyżowania z
ul. Ratajczaka zamontowano wiatę przyszłego przystanku tramwajowego oraz wyregulowano studzienki i uzupełniono nawierzchnię w pokrywach technicznych. Osadzono również oznakowanie pionowe, a na nowo położonej nawierzchni namalowano oznakowanie poziome. Dla osób niewidomych i niedowidzących w chodniku zamontowano elementy ułatwiające tym osobom bezpieczną komunikację.

W ciągu trwania całej inwestycji prace były prowadzone zgodnie z harmonogramem, a realizacja kolejnych etapów Projektu Centrum jest już coraz bliżej. Rozpoczęły się już prace projektowe związane z przebudową  fragmentu  ulicy  Święty Marcin  na  odcinku  od  Mostu Uniwersyteckiego do 
Al.  Niepodległości  wraz  ze  skrzyżowaniem  z  Al.  Niepodległości  oraz Towarową. Ponadto Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpisała przetarg (szczegóły TUTAJ), który wyłoni projektanta budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka.

                    

 

Data publikacji: 07-03-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 08-03-2019