Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka

Nazwa zadania: 

Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zakres podstawowy:

 • przebieg tunelu - równolegle do osi dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej po jej północno zachodniej stronie (logistyka budowy – ciągłość ruchu)
 • tunel drogowy o przekroju jednojezdniowym  (z wyniesioną półką dla pieszych i rowerzystów)
 • skrzyżowania jednopoziomowe po obu stronach tunelu z priorytetem dla komunikacji publicznej
 • całość węzła dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

W ramach zadania:

 • budowa parkingu typu Park & Ride (zbliżenie do peronu PKP kierunek Poznań)
 • budowa parkingu typu Park & Bike (zbliżenie do peronu PKP kierunek Poznań)
 • budowa pętli autobusowej w rejonie parkingu i peronu PKP (z dojazdem od skrzyżowania z ul. Wołczyńską)
 • zintegrowana infrastruktura pieszo - rowerowa

Funkcjonalność

 • skrzyżowanie bezkolizyjne z Trasą Kolejową E20
 • konsolidacja różnych środków transportu w jednym miejscu + parkingi
 • optymalizacja układu linii autobusowych
 • skrócenie czasu przejazdu do centrum Poznania z wykorzystaniem komunikacji kolejowej
Terminy: 

 

 • I/II kw. 2020 r., - planowany termin uzyskania decyzji ZRID
Aktualny stan realizacji: 
 • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań, Gmina Komorniki, Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Data publikacji: 17-08-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 19-07-2019