Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Nazwa zadania: 

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na:

  • wykonaniu ekspertyzy technicznej i koncepcji przebudowy wiaduktu,
  • przebudowie obiektu na podstawie wcześniej wykonanego projektu budowlanego.
Terminy: 
  • październik 2018 r. – wykonanie ekspertyzy
  • czerwiec 2019 r. – planowany termin wykonania dokumentacji projektowej
  • październik 2019 r.- wrzesień 2020 r. – planowany termin realizacji robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • wybrano wariant przebudowy wiaduktu

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-06-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 02-04-2019