Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Nazwa zadania: 

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na:

  • wykonaniu ekspertyzy technicznej i koncepcji przebudowy wiaduktu,
  • przebudowie obiektu na podstawie wcześniej wykonanego projektu budowlanego.
Terminy: 
  • czerwiec 2019 r. – podpisane umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej
  • wrzesień 2020 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych
  • listopad 2021 r. – rozliczenie z Dysponentem

Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe i uzyskiwanie warunków technicznych

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-06-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 05-08-2019