Modernizacja Stadionu Polonii - roboty budowlane PIM/02/19/ZP9/2018-190