Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania: „Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu – etap II”