Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania „Budowa Rodzinnej Przystani Sportu i Rekreacji nad Maltą” postępowanie numer PIM/01/18/ZP1/2017-108